Algemene voorwaarden - Innamorato del vino

Ga naar de inhoud

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Bestellingen zijn slechts geldig als ze door Innamorato del vino aanvaard zijn.

2. Factuurprijzen vervangen alle vorige of andere prijzen.

3. De teruggave van goederen - zelfs beschadigde - zonder voorafgaande verwittiging en ons uitdrukkelijk akkoord, zal worden geweigerd.

4. Betaling contant zonder korting of via overschrijving binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld en schriftelijk overeengekomen.

5. Bij niet tijdige betaling : verhoging, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een interest aan 13% per jaar en een schadebeding van 20%, met een minimum van 120€.

6. De goederen blijven eigendom van de verkoper, zolang de volledige prijs niet betaald is.

7. De ontvangst van de goederen betekent de aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden, te bekijken op www.innamoratodelvino.eu

8. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

9. Prijzen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

10. Persoonlijke informatie door u verstrekt wordt enkel intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij anders vermeld.

11. Klachten worden enkel aangetekend aanvaard en dit binnen de 8 dagen na aankoop en/of levering.

12. Franco levering vanaf 250€ binnen een straal van 25km, zoniet worden er 20€ leveringskosten aangerekend.
Copyright Innamorato del vino © 2011 - 2023
Terug naar de inhoud